Oferta

ecology

OCHRONA ŚRODOWISKA W TWOJEJ FIRMIE – POWIERZ TO NAM

Ochrona środowiska to bezpieczeństwo w Twojej firmie. Działalność zgodna z wymaganiami prawa w zakresie ochrony środowiska podnosi nie tylko bezpieczeństwo ekologiczne firmy, jej pracowników i okolicznych mieszkańców, ale także przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez unikanie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów czy też niższe opłaty za korzystanie ze środowiska oraz bezpieczeństwa rynkowego, związanego z umocnieniem pozycji firmy i budowaniem jej lepszego wizerunku.

Dlatego jeżeli:

 • wytwarzasz odpady,
 • wprowadzasz pyły lub gazy do powietrza,
 • wprowadzasz ścieki do wód lub gleby,
 • pobierasz wody powierzchniowe lub podziemne,
 • wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach,
 • wprowadzasz na rynek produkty niebezpieczne,

jesteś podmiotem korzystającym ze środowiska, zobowiązanym do przestrzegania wymagań określonych prawem.

W naszej ofercie znajdziesz:

 1. Przygotowanie pełnej dokumentacji do wniosku o:
  • pozwolenie wodnoprawne
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • pozwolenie zintegrowane
  • zgłoszenie instalacji
 2. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości:
  • ewidencji odpadów
  • sprawozdań za odpady
  • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
  • sprawozdań za korzystanie ze środowiska
  • raportów KOBIZE

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!