Realizacje

WZL 2

Opracowanie scenariusza pożarowego, matrycy sterowań urządzeń przeciwpożarowych oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla nowobudowanego hangaru remontowego samolotów transportowych i pasażerskich.

Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy i znaki bezpieczeństwa, wykonanie prób odbiorowych instalacji hydrantów wewnętrznych.

Magdalenka

Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Opracowanie stosownej dokumentacji wraz z uzgodnieniami, dostawa stolarki przeciwpożarowej.

Montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru w istniejącym i funkcjonującym budynku.

IKEA

Prowadzenie nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie z ramienia Głównego Inwestora.

Raportowanie oraz informowanie kierownika budowy, inwestora o wszystkich bieżących kwestiach związanych z BHP.

Budimex

Zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych i technologicznych w hali produkcyjnej.

Nietypowe, duże przejścia technologiczne wymagały indywidualnego podejścia i zastosowania kombinowanych metod zabezpieczenia. Nasi pracownicy opracowali indywidualny sposób ochrony na podstawie aprobat technicznych i we współpracy z firmą Promat TOP Sp. z o.o.