Oferta

BHP W TWOJEJ FIRMIE – PRACODAWCO, ZROBIMY TO ZA CIEBIE

Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę szereg wymagań i obowiązków, jakie muszą zostać spełnione w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Obejmują one nie tylko troskę o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnianych pracowników, ale także przygotowanie wielu istotnych dokumentów wymaganych prawem, dla których opracowania niezbędna jest nie tylko wiedza w dziedzinie BHP, ale również duży nadkład czasu.
Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu chcemy zadbać o bezpieczne warunki pracy w firmach oraz zapewnić przedsiębiorcom realizację wymagań z zakresu BHP, określonych w przepisach. Wynikiem naszej pracy jest kompleksowe przygotowanie zakładu pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla naszych klientów oferujemy następujące możliwości działania:

WSPÓŁPRACĘ
w ramach której od momentu podpisania
umowy świadczymy nadzór nad warunkami
pracy jako zewnętrzna służba BHP

DORADZTWO
w ramach którego służymy pomocą
w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy oraz przygotowaniu
niezbędnych dokumentów

W naszej ofercie znajdziesz:

 1. Nadzór nad Twoją firmą w zakresie BHP, w tym nadzór na budowie.
 2. Roczną analizę stanu BHP w firmie.
 3. Szkolenia:
  • BHP dla pracodawców i pracowników,
  • PPOŻ dla pracodawców i pracowników,
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 4. Udział w postępowaniu powypadkowym.
 5. Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych.
 6. Projektowanie ergonomicznych stanowisk pracy.
 7. Udział w reprezentowaniu firmy przed organami kontrolnymi PIP, PIS itp.
 8. Pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy kontrolne.
 9. Oznakowanie obiektów w zakresie BHP, PPOŻ.
 10. Opracowanie dokumentacji:
  • Ocena ryzyka zawodowego.
  • Instrukcje ogólne BHP i stanowiskowe,
  • Zarządzenia i dokumenty pracownicze w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej,
  • Wewnętrzne procedury oraz instrukcje prac niebezpiecznych,
  • Dokumentacja powypadkowa,
  • Plany BIOZ, procedury i instrukcje bezpiecznego wykonywania robót.

Drogi Przedsiębiorco!!!
Cena za obsługę ustalana jest indywidualnie i uwzględnia specyfikę Twojej firmy, zakres współpracy oraz budżet. Dbamy nie tylko o bezpieczeństwo, ale również o ekonomię Twojej firmy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!