Oferta

ppoz-oferta

 1. Dokumentacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
  1. projekty urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,
  2. scenariusze pożarowe (wraz z matrycą sterowań),
  3. uzgodnienia projektów budowlanych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  4. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
  5. oceny zagrożenia wybuchem,
  6. dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW).
  7. ekspertyzy techniczne w celu uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów,
 2. Stolarka przeciwpożarowa aluminiowa i drewniana (drzwi i okna ppoż., EI 30, EI 60).
 3. Stolarka przeciwpożarowa drewniana dla obiektów objętych nadzorem Konserwatora Zabytków.
 4. Instalacje przeciwpożarowe (kompleksowe wykonawstwo):
  1. systemy sygnalizacji pożaru (SSP, SAP),
  2. systemy oddymiania (wentylacji pożarowej),
  3. dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO),
  4. instalacje tryskaczowe.
 5. Serwisowanie urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.
 6. Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy oraz znaki bezpieczeństwa i ewakuacyjne.
 7. Konserwacja gaśnic i hydrantów.
 8. Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych, dylatacji (przepusty ppoż.).
 9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych i elementów wystroju wnętrz (belek, słupów, wykładzin, zasłon itd.).
 10. Próby odbiorowe wentylacji pożarowej z gorącym dymem.
 11. Opinie, audyty oraz ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego.
 12. Organizacja próbnej ewakuacji w obiektach (wraz z przygotowaniem pozoracji).